fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

OBSŁUGA PRAWNA FIRM

Windykacja należności

Jak przebiega windykacja należności

Pojęcie windykacja nie zawsze wywołuje w nas pozytywne skojarzenia, częstokroć kojarzona jest z usługami świadczonymi przez krótko ostrzyżonych, dobrze zbudowanych Panów. To wyobrażenie jest błędne i nie ma nic wspólnego z profesjonalnym dochodzeniem należności, które oznacza dochodzenie w sposób określony w przepisach swoich praw i należności. Aby windykacja należności była skuteczna i profesjonalna musi obywać się w sposób zgodny z przepisami prawa. Generalnie windykację można podzielić na polubowną i sądową.

Pierwsza z nich to nic innego jak negocjacje bądź zgodne z prawem monitowanie czyli wzywanie do dobrowolnego spełniania świadczenia. Ten sposób jest korzystny dla obu stron, ponieważ dłużnik może uniknąć dalszych kosztów, które wiążą się ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. W przypadku stosowania windykacji polubownej można działać w sposób zdalny (listy, telefony) bądź też osobiście poprzez bezpośrednie spotkania z dłużnikiem. Jednym z elementów windykacji polubownej jest ostrzeżenie o umieszczeniu informacji o istnieniu długu w biurze informacji gospodarczej. Opublikowanie informacji o zobowiązaniu wiąże się z podważeniem wiarygodności dłużnika i częstokroć powoduję sytuację, w której to dłużnik będzie miał utrudnioną możliwość zawarcia nowej umowy z nowym kontrahentem.

Windykacja należności sądowa i polubowna.

windykacja należności

Jeśli windykacja polubowna nie przynosi rezultatu wówczas podejmuje się czynności na drodze windykacji sądowej, która, w dużym uproszczeniu, polega na skierowaniu do właściwego sądu pozwu o zapłatę. Sąd na podstawie pozwu może wydać tzw. nakaz zapłaty, który może być dokumentem stanowiącym podstawę do wszczęcia działań przez komornika, oczywiście tylko w sytuacji gdy dłużnik, we właściwym trybie, nie zaskarży takiego nakazu. W przypadku, gdy dłużnik wniesie odpowiednio sprzeciw bądź zarzuty od nakazu, bądź gdy sąd nie wyda nakazu, wówczas po przeprowadzeniu rozprawy, sąd wydaje wyrok, który to wyrok również może być podstawą do wszczęcia egzekucji. Oczywiście zarówno nakaz, jak i wyrok, aby móc być podstawą do podjęcia działań przez komornika, muszą być prawomocne, tzn. strony nie mogą już ich zaskarżyć, poza tym muszą posiadać odpowiednią klauzulę nadaną przez sąd.

Po windykacji sądowej, oczywiście skutecznej, czynności na wniosek wierzyciela podejmuje komornik, który jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Na podstawie szeregu uprawnień ustawowych ma on możliwość ustalenia majątku dłużnika i zajęcia określonych jego składników, które zostają zgromadzone i przekazane wierzycielowi.

Tym samym windykacja, aby mogła być skuteczna, musi odbywać się zgodnie z przepisami prawa. W przeciwnym razie to dłużnik dysponuje szeregiem instrumentów, które pozwalają mu obronić się przez „szemranymi firmami windykacyjnymi”, albowiem wszelkie próby zastraszania noszą znamiona przestępstwa.

Pomagamy klientom na terenie województwa
małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.