fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

WYPADEK W PRACY

Pracodawca nie zapewnił pracownikowi bezpiecznych warunków pracy co poskutkowało wypadkiem w pracy i uszczerbkiem na zdrowiu pracownika. Ustalono, iż pracodawca nie posiadał ważnej polisy ubezpieczeniowej na dzień zdarzenia. Nie wypłacił też wnioskowanej kwoty świadczeń. Koniecznym było więc zawezwanie do próby ugodowej co poskutkowało zawarciem korzystnej dla klienta ugody.

SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU

Tzw. Słupy energetyczne są zmorą wielu właścicieli działek. W postępowaniu polubownym zakład energetyczny zaproponował kwotę 2 500,00 zł za służebność, nieadekwatną do złożonego polubownie roszczenia. Konieczne stało się złożenie wniosku do sądu o ustalenie służebności. Uzyskano dla klienta kwotę 19 razy wyższą, jak w postanowieniu.

CHOROBA ZAWODOWA

Zwiększenie uszczerbku na zdrowiu

Klientka zgłosiła się do Kancelarii w związku z pogarszającym się stanem zdrowia związanym z chorobą zawodową. Przeprowadzone czynności doprowadziły do orzeczenia o zwiększeniu uszczerbku na zdrowiu i wypłacie kwoty jak w decyzji.

CHOROBA ZAWODOWA

Wypłata pośmiertna

W wyniku choroby zawodowej zmarł mąż i ojciec. W wyniku zgłoszenia szkody najbliższym wypłacone zostało jednorazowe odszkodowanie – jak w decyzji.

WYPADEK W ROLNICTWIE

Na skutek zgłoszenia szkody klientka Kancelarii otrzymała zadośćuczynienie, jednakże ubezpieczyciel przyjął 50 % przyczynienie klientki do wypadku. Brak zgody na obarczanie klientki 50% winą za zdarzenie skutkował złożeniem pozwu przeciwko ubezpieczycielowi i zawarcie ugody sądowej z całkowitym zniesieniem przyczynienia i dopłatą świadczeń.

Polisolokata

Klientka zwróciła się do Kancelarii z prośbą o pomoc w odzyskaniu środków z funduszu kapitałowego. Zakład ubezpieczeń niezgodnie z przepisami pobrał opłatę likwidacyjną. Jak zwykle w tego typu przypadkach ubezpieczyciel po naszym wezwaniu ociągał się z wydaniem decyzji, licząc na przedawnienie się roszczenia. Po uzgodnieniu z klientką Kancelaria przekazała sprawę na drogę sądową, czego rezultatem jest załączony wyrok.

Potrącenie rowerzysty

klient został poszkodowany w wypadku komunikacyjnym przez nieznanego sprawcę. Zgłosił się do nas z prośbą o pomoc. Nie wiedział, czy może w ogóle uzyskać jakieś odszkodowanie. Po zgromadzeniu dostępnej dokumentacji i asekurowaniu klienta w sprawie na policji Kancelaria zgłosiła szkodę i uzyskała wypłatę. W dalszym postępowaniu, w porozumieniu z klientem, zawarliśmy ugodę na dodatkowe kwoty, klient nie chciał przekazywać sprawy na drogę sądową.

Windykacja wynagrodzenia

Klient zgłosił się do Kancelarii ze sprawą wysokich kwot zaległego wynagrodzenia od byłego pracodawcy. Stracił on nadzieję na odzyskanie czegokolwiek, pracodawca ignorował jego wezwania. Kancelaria po analizie dokumentów zaproponowała klientowi poprowadzenie sprawy na drodze sądowej. Efektem tego był wyrok, w którym sąd zasądził dla poszkodowanego pracownika kwotę

Choroba zawodowa

Klientka, żona zmarłego pracownika, zgłosiła się do nas z prośbą o pomoc w uzyskaniu odszkodowania z tytułu choroby zawodowej męża. O takiej możliwości dowiedziała się z jednej z naszych ulotek Kancelarii, wcześniej nie zdawała sobie sprawy, że w ogóle może cokolwiek uzyskać. Kancelaria po przeprowadzeniu skutecznego postępowania uzyskała dla niej kwotę

Służebność przesyłu gazociąg

Kient trafił do kancelarii z polecenia, z zapytaniem dotyczącym możliwości uzyskania odszkodowania za gazociąg znajdujący się na jego działce. Po przeanalizowaniu sprawy okazało się, że infrastruktura na działce nie ma ustanowionej służebności, a dostawca(właściciel gazociągu) nie chciał jej ustanowić polubownie. Klient był zdecydowany na poprowadzenie postępowania na drodze sądowej. Jego efektem było przyznanie kwoty jak z załącznika i uregulowanie stanu prawnego działki i gazociągu.

Komunikacyjny pasażer motocykla

Klientka jechała jako pasażerka motocykla, sprawca zdarzenia nie zachował należytej ostrożności i z dużą siłą uderzył w tył pojazdu poszkodowanej. Klientka po samodzielnym zgłoszeniu otrzymała od ubezpieczyciela rażąco niskie kwoty odszkodowania i zgłosiła się do nas z prośbą o pomoc. Ponownym zgłoszeniem szkody Kancelaria uzyskała dla poszkodowanej kwoty jak z załącznika. Sprawa jest aktualnie na etapie przygotowania pod postępowanie sądowe, w którym uzyskamy dla poszkodowanej dodatkowe kwoty.